RseCoop

Rse.Coop: una eina adreçada al món cooperatiu, referent natural de l’empresa responsable

Nivells bàsic, avançat i excel·lència

Sobre la base del detallat en l'apartat sobre 'Memòria Rse.Coop', les memòries de sostenibilitat poden comprendre 3 nivells d'aplicació en funció dels continguts que donem resposta.

Llegeix més...

Nivell d'aplicació: avançat

nivellavancatTal i com s'ha exposat en l'apartat 'Nivells d'aplicació de la memòria i la responsabilitat social', el nivell avançat d'aplicació de la responsabilitat social equivaldria, en la memòria de sostenibilitat, al nivell B o B+, però també el nivell A o A+, segons criteris definits per la guia de GRI, afegint-li un nivell 2 o 1, segons criteris aplicables a les empreses de l'economia cooperativa.

Llegeix més...

Nivells d'aplicació

En la fase d'elaboració de la memòria de sostenibilitat caldrà tenir present els continguts bàsics que caldrà exposar perquè s'incorporin els principis de GRI i de l'economia social.

Llegeix més...

Nivell d'aplicació: bàsic

nivellbasicTal i com s'ha exposat en l'apartat 'Nivells d'aplicació de la memòria i la responsabilitat social', el nivell bàsic d'aplicació de la responsabilitat social equivaldria, en la memòria de sostenibilitat i en el cas que es donin resposta a indicadors específics, al nivell C o C+, segons criteris definits per la guia de GRI, afegint-li un nivell 3, segons criteris aplicables a les empreses de l'economia cooperativa.

Llegeix més...

Nivell d'aplicació: excel·lència empresarial

nivellexcelenciaEn el camí de la millora empresarial, ens trobem que l'RSE representa un element més de tot un gruix d'instruments que permeten un pla de millora global en la gestió empresarial. En aquest sentit, els sistemes centrats en l'excel·lència empresarial permeten generar plans específics per alinear l'empresa en els principis de qualitat total, millora contínua i satisfacció de clients.

Llegeix més...

Metodologia integral

Pel desenvolupament metodològic de l'RSE.COOP, la Confederació de Cooperatives de Catalunya ha dissenyat una eina específica que permet conèixer i quantificar el grau de responsabilitat social de les empreses (RSE) de l'economia cooperativa.

Aquesta eina integra tota la metodologia que defineix l'RSE.COOP i que consta de tres parts molt definides:

Llegir-ne més

GRI-OS-logo-2015

Estàs aquí:Inici Rse.Coop